Clicky

Totul
A
B
C
E
F
G
H
J
K
L
O
R
S
U
V
X
Y
Z
1990
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021
2022
2023
Totul
 • ALSVIN
 • ALSVIN V3
 • ALSVIN V5
 • ALSVIN V7
 • BENBEN MINI
 • BENNI
 • BENNI E-Star
 • BENNI LOVE
 • CARGO
 • CHANA
 • CITY RAINBOW
 • CM10
 • CM8
 • CS15
 • CS35
 • CS35 PLUS
 • CS55
 • CS55 PLUS
 • CS75
 • CS75 PLUS
 • CS85
 • CS95
 • CV6
 • CX20
 • CX30
 • CX70
 • E-Pro
 • E30
 • EADO
 • EADO DT
 • EADO ET
 • EADO I
 • EADO II
 • EADO PLUS
 • EADO XT
 • ERA STAR
 • EULOVE
 • FAMILY
 • GREEN NEW STAR
 • HONOR
 • JIEXUN
 • JINGNIUXING
 • KAICHENG F70
 • LEIMENG
 • LINMAX
 • OUSHANG
 • RAETON
 • RAETON CC
 • RUIXING
 • RUIXING S50
 • SC
 • SHENQI
 • SHENQI F30
 • SHENQI F50
 • STAR
 • STAR / ZHIXING II
 • STAR 2
 • STAR RAINBOW
 • STAR2
 • STAR7
 • STARLIGHT
 • STARLIGHT 4500
 • UNI-K
 • UNI-T
 • UNI-V
 • UTILITY
 • V5
 • XINGGUANG
 • XINGYUN
 • XUNLONG
 • YUEXING
 • YUNTONG
 • ZHIXIANG
Afișați mai multe ▼

CHANGAN :: Selectarea modelului

 • CHANGAN
ALSVIN
Sedan
2018-p.t.
ALSVIN
Sedan
2008-p.t.
ALSVIN
Sedan
2009-2014
ALSVIN
Hatchback
2009-2012
ALSVIN V3
Sedan
2012-p.t.
ALSVIN V5
Sedan
2012-2014
ALSVIN V7
Sedan
2014-p.t.
BENBEN MINI
Hatchback
2010-p.t.
BENNI
Hatchback
2014-p.t.
BENNI
Hatchback
2006-2011
BENNI E-Star
2020-p.t.
BENNI LOVE
Hatchback
2009-2014
CARGO
Cadru de sprijin
2005-2012
CHANA
Van
2007-p.t.
CHANA
Ridica
2007-p.t.
CITY RAINBOW
Autobuz
2006-p.t.
CITY RAINBOW
2004-p.t.
CM10
Dubă
2011-p.t.
CM8
Dubita
2001-2008
CM8
Dubita
2003-p.t.
CS15
Crossover
2016-p.t.
CS35
Crossover
2012-p.t.
CS35 PLUS
2018-p.t.
CS55
2017-p.t.
CS55 PLUS
2019-p.t.
CS75
Crossover
2014-p.t.
CS75 PLUS
2019-p.t.
CS85
Compartiment
2019-p.t.
CS95
Crossover
2017-p.t.
CV6
Hatchback
2005-p.t.
CX20
Hatchback
2010-p.t.
CX30
Hatchback
2009-2012
CX30
Sedan
2010-p.t.
CX70
Crossover
2016-p.t.
E-Pro
2019-p.t.
E30
Sedan
2011-p.t.
EADO
Hatchback
2013-p.t.
EADO DT
2018-p.t.
EADO ET
2019-p.t.
EADO I
Sedan
2012-p.t.
EADO II
Sedan
2018-p.t.
EADO PLUS
2020-p.t.
EADO XT
Hatchback
2018-p.t.
EADO XT
Hatchback
2013-2018
ERA STAR
Cadru de sprijin
2011-p.t.
EULOVE
Dubita
2013-p.t.
FAMILY
Autobuz
2006-2011
GREEN NEW STAR
Autobuz
2002-p.t.
HONOR
Dubita
2012-p.t.
JIEXUN
Dubita
2006-2012
JINGNIUXING
Van
2010-2012
JINGNIUXING
Autobuz
2010-p.t.
KAICHENG F70
2019-p.t.
LEIMENG
Dubita
2004-2006
LINMAX
Dubita
2017-p.t.
OUSHANG
2015-p.t.
RAETON
Sedan
2013-p.t.
RAETON CC
2019-p.t.
RAETON CC
2017-2019
RUIXING
Autobuz
2014-p.t.
RUIXING S50
Dubita
2016-p.t.
SC
Autobuz
1993-2001
SC
Cadru de sprijin
1993-2006
SC
Ridica
1993-2006
SHENQI
Cadru de sprijin
2012-p.t.
SHENQI F30
Ridica
2016-p.t.
SHENQI F50
Ridica
2016-p.t.
STAR
Autobuz
2006-p.t.
STAR
Autobuz
2013-p.t.
STAR
Cadru de sprijin
1999-p.t.
STAR
Cadru de sprijin
2006-2011
STAR
Autobuz
2000-p.t.
STAR
Dubă
1999-p.t.
STAR / ZHIXING II
Van
2007-p.t.
ZHIXING II
STAR / ZHIXING II
Cadru de sprijin
2012-p.t.
ZHIXING II
STAR 2
Van
2007-p.t.
STAR 2
Autobuz
2010-p.t.
STAR RAINBOW
Van
2007-2012
STAR RAINBOW
Autobuz
2008-2012
STAR2
Autobuz
2006-p.t.
STAR2
Cadru de sprijin
2012-p.t.
STAR7
Autobuz
2014-p.t.
STARLIGHT
Autobuz
2006-p.t.
STARLIGHT 4500
Autobuz
2009-p.t.
UNI-K
2020-p.t.
UNI-T
2020-p.t.
UNI-V
2022-p.t.
UTILITY
Autobuz
2006-2011
V5
Autobuz
2013-p.t.
XINGGUANG
Dubă
2003-p.t.
XINGGUANG
Van
2007-p.t.
XINGGUANG
Autobuz
2007-p.t.
XINGYUN
Autobuz
2003-p.t.
XINGYUN
Autobuz
2001-2006
XUNLONG
Autobuz
2007-p.t.
YUEXING
Autobuz
2010-p.t.
YUNTONG
Autobuz
2005-p.t.
ZHIXIANG
Sedan
2008-p.t.
car-mod.com